Právo na vrácení zboží

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odstoupení od kupní smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupujcí-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Provozovateli i vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Provozovatel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupení musí být provedeno písemně či prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Provozovatel má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky.Odstoupení od kupní smlouvy.

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má  Kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní  od  převzetí zboží. V takovém případě Kupujcí-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně  uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující- spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí  Provozovateli i vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v  mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu  jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může  Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na  vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel  Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být  kupujícímu vrácena, může Provozovatel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením  zboží.

pixel